Entreprenadmaskiner

Vi kan hjälpa dig med utrustning till nya maskiner, så som tillbyggnader, CE märkning av lyftanordningar, bärverk och nya maskiner. Vi utför även renovering, ombyggnation och service av grävmaskiner, dumprar, hjullastare och lastmaskiner.

Tjänster för dina entreprenadmaskiner

Vi erbjuder en mängd tjänster för att se till att dina entreprenadmaskiner fungerar optimalt i din verksamhet. 

Tillbyggnad

Av grävmaskiner, dumprar, hjullastare och lastmaskiner.​

Ombyggnad

Av grävmaskiner, dumprar, hjullastare och lastmaskiner.

CE-märkning

Av lyftanordningar, bärverk och nya maskiner.

Renovering

Av grävmaskiner, dumprar, hjullastare och lastmaskiner.

Service

Av grävmaskiner, dumprar, hjullastare och lastmaskiner.

Kundunika lösningar

Vi har alltid kundens behov och önskemål som grund för vårt arbete. Kombinerat med vårt teams gedigna erfarenhet, stora kunskap och engagemang kan vi ta fram kundunika lösningar för dina entreprenadmaskiner. Nedan presenterar vi några projekt där vi skapat lösningar som optimerat, effektiviserat och förenklat våra kunders verksamheter. 

Tillbyggnad på ny maskin

Här har vi skapat en tillbyggnation till vårt systerbolag Hallstaviks Schakt AB. Vi har erfenhet av att arbeta med tillbyggnationer på tex Liebherr, Volvo, Cat, Komatsu och Scania.

Bandbreddning på entreprenadmaskin

På denna Cat 390 har vi skapat en breddning av originalbandet. Vi är ensamma i Sverige om att kunna skapa denna konstruktion för dina entreprenadmaskiner.

Här har vi utfört en bandbreddning på en av våra systerbolags, Hallstaviks schakts, stora grävmaskiner.

Bandbreddningen skapar en stabilare grund för maskinen att stå på. Stabiliteten skapar en tryggare arbetsplats för föraren och leder till att arbetet kan genomföras mycket mer effektivt. Utöver detta så undviker man förslitning på maskinen som annars kan uppstå om den står och gungar/svajar när bandbredden är för smal.

Entreprenadmaskiner spridarkil
Spridarkil för entreprenadmaskin​

Här har vi skapat en spridarkil till lastbil för en kund. Detta är ett hjälpmedel som används för att fördela material jämnt. 

 

Kontakta oss!

Kan vi hjälpa dig med dina entreprenadmaskiner? Behöver de genomgå service, reparation, få CE-märkning eller en till-/ombyggnation?