I vår maskinpark

Rundbockningsmaskin

Vi är specialister på tillverkning och renovering av kundunika lösningar i stål och rostfria material. I maskinparken har vi vår rundbockningsmaskin som utgör en mycket viktig del av vår produktion. 

Den möjliggör skräddarsydd formning och böjning av metaller och rör, enligt våra kunders önskemål, på ett precist och effektivt sätt.

Tjänster - Vi skapar kundunika lösningar bland annats med vår rundbockningsmaskin som ses på bilden.

Kapacitet för stora plåtstorlekar

Vår rundbockningsmaskin kan hantera plåtstorlekar på upp till 3000 mm bredd och 10 mm tjocklek. Rundbockningsmaskinen ser till att vi kan förse våra kunder med  komponenter för industriella applikationer, räcken och handtag för byggprojekt eller andra kundanpassade produkter.

Hög precision och konsistens

Fördelarna med att använda en rundbockningsmaskin är många. För det första kan vi uppnå hög precision och konsistens i våra böjda produkter. Maskinens digitala styrning gör det möjligt för oss att programmera exakta böjningsparametrar, vilket säkerställer att varje produkt blir korrekt och uppfyller våra kunders krav.

Mångsidighet

Vår avancerade maskin möjliggör flexibilitet och mångsidighet i vårt arbete. Vi kan böja olika storlekar och typer av stål- och rostfria material för att skapa en mängd olika produkter och komponenter. Oavsett om det är en enkel böjning eller en mer komplex form, kan vi anpassa vår rundbockningsmaskin för att möta våra kunders unika behov.

Snabbare leveranser

Dessutom sparar användningen av rundbockningsmaskinen tid och arbetskraft. Tidigare var böjning av metallprofiler och rör en manuell och tidskrävande process. Med vår moderna maskin kan vi automatisera böjningsprocessen och producera större volymer på kortare tid, vilket förbättrar vår produktivitet och leveranstider.

Automatisering och programmering

Vår avancerade maskin är utrustad med en digital styrning som tillåter programmering av böjningsparametrar. Detta gör det möjligt att skapa komplexa böjar och upprepa dem på ett exakt sätt.

Maskinen är automatiserad och integrerad i en produktionslinje. Den har automatisk matning av material och robotiserade system för att plocka upp och placera böjda delar.

Rundbockningsmaskin

Formning och böjning

Vårt erfarna team av operatörer och tekniker hanterar rundbockningsmaskinen med skicklighet och precision. Vi kombinerar teknisk kompetens med noggrannhet för att säkerställa att varje böjd produkt uppfyller högsta kvalitetsstandarder.

Stålrör skapat av rundbockningsmaskin som en man svetsar ihop

Vi levererar helhets-lösningar

Vi på Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage ingår i en koncern med våra systerbolag Hallstaviks Schakt och Svensk Markantreprenad. Det gör oss unika och möjliggör leverans av helhetslösningar till våra kunder där vi besitter hög kompetens i samtliga delar. 

Kontakta oss!

Om du behöver kundspecifika produkter i stål och rostfritt, kan du lita på att tillgång till vår maskinpark och vårt dedikerade team levererar resultat av högsta kvalitet.

Din trygga leverantör av kundspecifika lösningar i stål och rostfritt.

Koncernbolag

AU Kross AB
Boträsk Holding AB
Boträsk Fastigheter AB
Hallstaviks Entreprenad AB
 

Kontakta oss