VÅRA TJÄNSTER

Vi är specialister på tillverkning och renovering av kundspecifika produkter i stål eller rostfritt och vi erbjuder en mängd olika tjänster.

Entreprenadmaskiner

Vi kan hjälpa dig med utrustning till nya maskiner, så som tillbyggnader, CE märkning av lyftanordningar och bärverk. Vi utför även renovering, ombyggnation och service av grävmaskiner, dumprar, hjullastare och lastmaskiner.

entreprenad
konstruktion

Konstruktion & smide

Konstruktionsavdelning med erfarenhet av maskinkonstruktion och mekatronik samt CE märkning av egna konstruktioner. Konstruktionsarbeten görs i Solid Works.

KROSSVERK

Renovering, ombyggnation och service av siktstationer, kross- och sorteringsverk samt mobila krossar.

krossverk

Legotillverkning

LEGOTILLVERKNING

Vi har lång erfarenhet inom legotillverkning. På uppdrag av andra företag konstruerar och producerar vi lösningar för att optimera eller effektivisera beställarens verksamhet. 

PORTAR OCH GRINDAR

Installation och service av portar, brandluckor och rörlig lastkajsutrustning. Lång erfarenhet av varumärkena Hörmann och Prido.

Portar och grindar

Svets

SVETSNING

Behörighet för svetsning enligt stålbyggnadsnorm SS-EN ISO1090-1.

Licenser för svetsning i de flesta material, till exempel aluminium, rostfritt och syrafast stål.

VA TJÄNSTER

Svets- och mekaniska arbeten på vatten- och avloppsanläggningar. Reparationer av rörsystem och pumpar för vatten- och avloppsreningsverk.

VA HMM