CERTIFIERING

Vi garanterar kvalitetsarbete

Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage garanterar ett kvalitetssäkrat arbete, genom alla led i vår verksamhet. Allt för att du som kund ska kunna känna dig trygg när du anlitar oss.

Nära kommunikation och samarbete i hela organisationen

Inom organisationen arbetar vi med tydlig kommunikation, proaktivt arbete och för en god arbetsmiljö för hela teamet, från ledning till personal. Ett sammansvetsat team fångar snabbt upp eventuella brister och agerar på dem, vart de än sker i organisationen. Detta gör att vi kan garantera ett ständigt högkvalitativt arbete.

Certifiering för garanterat kvalitetsarbete

SS-EN ISO9001:2015 certifiering

Vi har en ISO 9001 certifiering, vilket är en internationell riktlinje för vilken standard ett ledningssystem bör hålla. Certifieringen innebär att vi uppfyller de kraven på kvalitet på ledningssystem som krävs.

Vare sig bransch eller storlek på organisation så visar en ISO 9001 certifiering, att man arbetar efter ett strukturerat och systematiskt arbetssätt, både intern inom organisationen samt externt. 
Certifieringens riktlinjer skapar förutsättningar för företag att få ökad förståelse för kunders behov, uppfylla och överträffa dem samt att sträva mot ständig förbättring inom verksamheten. 

En ISO 9001 certifiering innebär en kvalitetssäkrad verksamhet för nöjda, återkommande kunder.

SS-EN ISO1090-1 CERTIFIERING

EN 1090 är en kvalitetssäkring att bärande delar av stål och aluminiumkonstruktioner lever upp till standarden vad gäller både tillverkning och montering, detta för att få säljas inom Europa. Därför krävs det att alla organisationer som producerar stål- och aluminiumlösningar följer dessa riktlinjer.

CE-MÄRKNING

Med en CE-märkning garanterar tillverkaren att konstruktionen har uppfyllt kraven vid kvalitetskontroll somt kraven gällande bla. säkerhet, miljö, hälsa. Efter att produkten tilldelats CE-märkning kan den säljas inom EU.

Vi tror på långvariga kundrelationer!