Rundbockningsmaskin

Rundbockningsmaskin för plåtstorlekar upp till 3000 mm bredd och 10 mm tjocklek