Kontakt

Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage AB

Svarvvägen 1

763 30 Hallstavik

Tel:0175 – 230 20

E-Post:info@hallstamek.se

Hallstaviks Mekaniska Maskinmontage AB

Svarvvu00e4gen 1, Hallstavik, Sverige

Våra medarbetare

Verkstadschef

Jörgen Hållinder

0175 – 200 75

0703 – 723 020

jorgen.hallinder@hallstamek.se

Försteman

Stewen Häll

0706 – 607 099

stewen.hall@hallstamek.se

Portar

Anders Olsson

0703 – 214 180

anders.olsson@hallstamek.se

Konstruktion och projektledning

Hans Palm

0722 – 008 379

hans.palm@hallstamek.se

VD

Anna-Karin Mattson

0175 – 233 26

info@hallstamek.se

Ekonomi

Kristoffer Åslund

0175 – 430 072

kristoffer.aslund@hallstaviksschakt.se

Kvalitetssamordnare

Mats Ingemarsson

0175 – 230 20

mats.ingemarsson@svme.se