Kunder

Våra kunder finns inom många olika branscher. Här är några exempel:

Hallstaviks Schakt. Renovering och reparation av stenkrossar - mobila och fasta anläggningar. 
 
Holmen Paper. Renovering och nytillverkning av produktionssystemkomponenter, t.ex. cellmatare, transportskruvar och stokerrör.

                          
Vattenfall. Renovering och nytillverkning av produktionssystemkomponenter.

                           
Roslagsgjuteriet. Nytillverkning av produktionsystemkomponenter, bearbetning av gjutgods.

 


Sandvik Hard Materials. Maskinbearbetning av hårda material.

 
 
Lucent Oil
Konstruktion och tillverkning av Oljereningsanläggningar (Turn-Key projekt) 
 
                          
 
Strängbetong
Konstruktion och tillverkning av gjutformar för betong.