Produkter

Vi är specialiserade på att tillverka eller renovera enstaka, avancerade, och ofta stora produkter i stål eller rostfritt enligt kunders specifikationer. Exempel på detta är:

Processanläggningar 
 
                       
 
 Konstruktion, tillverkning, montage och CE- märkning av oljereningsanläggning. 
 
 
 

Cellmatare
Cellmatare används för pneumatisk transport och dosering av halvfasta material, avgränsning av systemsektioner med olika tryck och för brandavskiljning. De är vanliga bl.a. inom pappers- och cellulosaindustrin. Vi renoverar eller bygger nya.

 
                                               

Transportskruvar
Vi tillverkar och renoverar transport-/matarskruvar både i kolstål och rostfritt material. Vår specialitet är större skruvar med plåtgänga.

 
 
 
Ombyggnad av stora system 
Simulering, konstruktion, tillverkning och montage omrörarsystem och cisterntak.
 
                                    

Stokers
Matningsanordningar för flis och andra halvfasta material slits kraftigt. Vi både nytillverkar och renoverar stokerrör och linjära påmatare för t.ex. pappersmassabruk och värmeverk.

 
 
 
 Special kedjedrivsystem
Tillverkning av kedjehjul och axlar för kedjedrivsystem  enligt kundspecifikation.
 
 
 
 
                     

Portar och Grindar
Vi installerar och servar alla former och fabrikat av portar, brandluckor, rörlig lastkajsutrustning o. dyl. Vi är speciellt förtrogna med Hörmanns produkter (se www.hoermann.se) och kan därmed erbjuda förmånliga lösningar för detta sortiment.